centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
SYSTEM HANDLU EMISJAMI W AKTUALNYM I PRZYSZŁYM OKRESIE ROZLICZENIOWYM
Warszawa, 31.05.2017 Koordynator: Iwona Nowosielska

Szkolenie przeznaczone jest dla osób i podmiotów związanych z systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – zarówno przedsiębiorców, jak i pracowników administracji, a także dla prawników, oraz tych wszystkich, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat prawnych unormowań w zakresie funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w obecnym i przyszłym okresie rozliczeniowym.

Przedmiotem szkolenia będzie omówienie prawnych regulacji dotyczących systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie tej problematyki, ze szczególnym uwzględnieniem jej praktycznych aspektów.

Szkolenie poprowadzi: Dr Ilona Przybojewska
Doktor nauk prawnych w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny. Stopień doktora nauk prawnych otrzymała w 2015 r. na podstawie rozprawy pt. "Znaczenie transeuropejskich sieci energetycznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego". Laureatka w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską z Dziedziny Prawa Europejskiego LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA za pracę obronioną w roku akademickim 2010/2011 pt. „Cap-and-trade: na pograniczu prawa energetycznego i prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej”. Absolwentka Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ, Szkoły Prawa Francuskiego UJ oraz programu MASTER en droit privé organizowanego przez Université d’Orléans. Zainteresowania badawcze obejmują prawo ochrony środowiska, prawo energetyczne, prawo Unii Europejskiej. Uczestniczka wielu konferencji naukowych i autorka m.in. następujących publikacji: Miejsce celu środowiskowego w polityce energetycznej Unii Europejskiej [w:] Ćwik D., Kwiatkiewicz P., Szczerbowski R. (red.), Energetyka w odsłonach, Poznań 2016, Fundacja na rzecz Czystej Energii, s. 69-85. Solidarność klimatyczna a solidarność energetyczna [w:] Bojar-Fijałkowski T. (red.), Sprawiedliwość ekologiczna w prawie i praktyce, Gdańsk 2016, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 283-297. Próba definicji bezpieczeństwa energetycznego [w:] Kwiatkiewicz P., Szczerbowski R. et.al. (red.), Bezpieczeństwo energetyczne – rynki surowców i energii. Energetyka w czasach politycznej niestabilności, Poznań 2015, Wydawnictwo Fundacji na rzecz Czystej Energii, s. 221-236. Zewnętrzny wymiar polityki energetycznej Unii Europejskiej a  polska prezydencja [w:] Fiszer J. (red.), Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej, Warszawa 2012, ISP PAN, s. 413-430. Poszukiwanie i wydobywanie gazu niekonwencjonalnego w Polsce, Europejski Przegląd Sądowy, nr 7/2012, Wolters Kluwer, s. 22-30.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA (10:00-16:00)

 1. Blok: Obecna postać systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w prawie unijnym:
  • System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w kontekście porozumień międzynarodowych.
  • System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w kontekście polityki energetycznej i polityki w dziedzinie środowiska Unii Europejskiej.
  • Powiązania systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych z innymi elementami pakietu klimatyczno-energetycznego.
  • Zasadnicze założenia Europejskiego Systemu Handlu Emisjami.
  • Problematyka zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych.
  • Rezygnacja z krajowych planów rozdziału uprawnień na rzecz określania jednolitego limitu dla całej Unii Europejskiej.
  • Alokacja uprawnień do emisji gazów cieplarnianych – aukcje jako zasadniczy sposób rozdziału uprawnień.
  • Przejściowe zasady dotyczące zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień.
  • Zagrożenia związane z systemem i rozwiązania nakierowane na przeciwdziałanie im.
  • System handlu emisjami w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
 2. Blok: Implementacja regulacji unijnych w zakresie systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych do prawa polskiego:
  • Administracyjnoprawne ramy systemu handlu emisjami w Polsce.
  • Prawa i obowiązki przedsiębiorców.
  • Obowiązki organów administracji.
  • Problemy interpretacyjne napotykane przy stosowaniu regulacji.
  • System handlu emisjami w orzecznictwie polskich sądów.
 3. Blok: Przyjęte i planowane reformy Europejskiego Systemu Handlu Emisjami:
  • Mechanizm rezerwy stabilności rynkowej.
  • Zwiększenie szybkości redukcji emisji gazów cieplarnianych.
  • Zmiany w zakresie reguł zapobiegających ucieczce emisji.
  • Finansowanie innowacji w zakresie modernizacji sektora energetycznego i gospodarki niskowęglowej.
  • Trendy w zakresie reform unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78