centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
PRAKTYCZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SERWEROWNI "AKTUALNE UWARUNKOWANIA BIZNESOWE I PRAWNE SERWEROWNI I DATA CENTER"
Warszawa, 17.10.2017 Koordynator: Paulina Solińska

PROGRAM

17 października 2017 r.
10:00 Wykład i konsultacje: Wymogi prawne dotyczące infrastruktury Data Center i Serwerowni.Nowe wymogi RODO a zasady funkcjonowania serwerowni.
 • Przedstawienie wybranych, istotnych z punktu widzenia data center oraz serwerowni elementów ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO, GDPR);
 • Analiza nowych wymogów wprowadzanych przez Ogólne Rozporządzenie;
 • Data center i serwerownia a inspektor ochrony danych osobowych;
 • Ocena ryzyka odpowiedzialności za naruszenie ochrony danych osobowych (impact assessment);
 • Analiza warunków, które należy spełnić, aby zgodnie z prawem świadczyć usługi na terytorium całej Unii Europejskiej;
 • Katalog kar za naruszenie ochrony danych osobowych oraz ich wysokość;
 • Analiza obowiązków ciążących na centrach danych oraz serwerowniach.
mec. Damian Klimas
(Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego )
11:00 Case study: Certyfikacja infrastruktury serwerowni
Robert Berliński
(BCA Group )
11:40 Case study: Własna serwerownia vs kolokacja - analiza kosztów (TCO) i aspekty związane z bezpieczeństwem danych
 • Osiągnięcie wysokiego poziomu bezpieczeństwo danych i powiązanej z nim gwarancji ciągłości działania wymaga eksperckiej wiedzy i doświadczenia. Najkrótszą i najprostszą drogą do tego jest skorzystanie z kompetencji partnera technologicznego, dla którego ww. obszary są core-biznesem;
 • Analiza przeprowadzona wspólnie z niezależnym ekspertem rynku DC – firmą Audytel – pokazuje, że jeżeli zależy nam na wysokim standardzie bezpieczeństwa to najwięcej oszczędzimy w rachunku TCO korzystając z outsourcingu infrastruktury data center, a nie starając się budować, wyposażać i utrzymywać serwerownie własnymi rękoma.
Robert Mikołajski
(Atman)
12:20 Przerwa, poczęstunek
12:50 Wykład i konsultacje: Wybrane problemy prawne umów na kolokację, hosting, usługi w modelu Cloud Computing
W trakcie prelekcji zasygnalizowane zostaną przekrojowo najważniejsze zagadnienia, o których pamiętać powinny strony umów dotyczących kolokacji, hostingu i przetwarzania danych w chmurze (cloud computing), w różnych modelach. Wskazane zostają praktyczne rozwiązania i konsekwencje zastosowania tych rozwiązań, w zakresie między innymi takich zagadnień jak: SLA, zapewnienie bezpieczeństwa i poufności przetwarzanych danych, czy odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich. Spis zagadnień:
 • Charakter prawny umów o kolokację, hosting i przetwarzanie danych w chmurze. Praktyczne konsekwencje. Modele świadczenia usług;
 • Prawo właściwe w przypadku umów o przetwarzanie danych w chmurze. Praktyczne konsekwencje;
 • Charakter prawny i właściwe konsekwencje zapewnień usługodawcy. Zakres odpowiedzialności usługodawcy;
 • Gwarantowane poziomy dostępności - umowa o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (SLA). Procedury zgłaszania nieprawidłowości. Awarie. Zapisy dotyczące stopnia obciążenia infrastruktury;
 • Bezpieczeństwo danych, ze szczególnym uwzględnieniem przetwarzania danych przedsiębiorstwa w chmurze;
 • Poufność;
 • Prawa autorskie. Prawa do baz danych. Inne prawa osób trzecich, których potencjalne naruszenie należy uwzględnić w umowie;
 • Dziesięć zasad stosowania usług chmurowych przez administracje publiczną;
 • Klauzule dodatkowe. Rozwiązanie umowy.
mec. Maciej Potoczny
(Kancelaria Prawna Porwisz i Partnerzy)
14:10 przerwa
14:30 Wykład i konsultacje: Rozwój technologii usług chmurowych a zasadność inwestycji lub korzystania z kolokacji oraz hostingu.
(zaproszenie skierowano)
16:00 Zakończenie programu.

Firmy zainteresowane udziałem w programie seminarium
- proszę o kontakt - Paulina Solińska

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Firmy w programie
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78