centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE W MUZYCE
Warszawa, 27.09.2017 Koordynator: Paulina Solińska

Szkolenie z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych w muzyce to kompleksowe ujęcie tematu ochrony, wykorzystywania utworów muzycznych oraz kwestii związanych z prawami do artystycznych wykonań. Szkolenie podejmuje także dyskutowany w środowisku twórców temat formy zatrudnienia wykonawców – częścią programu jest przegląd najnowszego orzecznictwa w tej sprawie.

Autorski program szkolenia przygotowany jest przez mec. Marcina Lassotę, adwokata specjalizującego się w prawie autorskim, który od lat współpracuje m.in. z instytucjami kultury, branżą filmową i wydawniczą. Program szkolenia obejmuje omówienie aktualnych przepisów prawa autorskiego oraz analizę przykładów, również z własnej praktyki adwokackiej.

Po szkoleniu uczestnicy wiedzą:

 • jak w świetle prawa autorskiego wygląda kwestia własności egzemplarza, publicznego odtwarzania czy streamingu,
 • czym są prawa pokrewne w odniesieniu do nagrań i wykonań,
 • co jest ważne w kontakcie z organizacjami zbiorowego zarządzania,
 • na co zwracać uwagę , zawierając umowy autorskoprawne,
 • czym jest dozwolony użytek utworów,
 • jaka odpowiedzialność cywilna i karna grozi za naruszenie praw autorskich,
 • jak legalnie wykonywać, odtwarzać czy wydawać muzykę, jak zorganizować konkurs muzyczny.

Szkolenie prowadzi: Marcin Lassota, LL.M. - adwokat, zawodowy mediator, szkoleniowiec.

Metody szkoleniowe:
Interaktywna prezentacja z praktycznymi przykładami + materiały szkoleniowe.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

 • dla artystów,
 • dla pracowników instytucji kultury,
 • dla pracowników działu promocji i marketingu,
 • dla pracowników działu księgowości i rozliczeń.

Plan szkolenia:

 1. Prawo autorskie
  • własność egzemplarza (nut, CD i innych nośników) a prawo autorskie
  • utwór muzyczny i słowno-muzyczny
  • zbiór (dobór) jako utwór
  • budowa utworu muzycznego: słowa, melodia, harmonia, metrum, rytm, tempo, dynamika
  • majątkowe i osobiste prawa autorskie
  • pola eksploatacji, m.in. zwielokrotnienie, publiczne odtwarzanie, publiczne wykonanie, streaming, publiczne udostępnienie
  • utwór inspirowany i zależny (aranżacje, re-edit, remix, mash-up)
 2. Prawa pokrewne
  • prawa do artystycznych wykonań (m.in. instrumentaliści, wokaliści, dyrygent)
  • prawa do fonogramów i wideogramów
  • prawo do pierwszych wydań
  • prawo do wydań naukowych i krytycznych
  • najem nut m.in. z PWM
 3. Kontakt z OZZ
  • obowiązkowe i nieobowiązkowe pośrednictwo
  • organizacje właściwe
  • tzw. małe i wielkie prawa
  • tabele ZAiKS, STOART i ZPAV
 4. Postanowienia umów autorskoprawnych
  • strony umowy
  • jak prawidłowo określić przedmiot umowy?
  • dzieło i zlecenie w muzyce wg aktualnego orzecznictwa
  • licencja czy przeniesienie?
  • określenie pól eksploatacji
  • wynagrodzenie
  • termin nabycia praw
  • własność egzemplarzy
  • prawa zależne
  • osobiste prawa autorskie
  • najczęstsze błędy
 5. Dozwolony użytek utworów
  • cytat muzyczny
  • czym jest sampling?
  • uroczystości religijnych, państwowych i samorządowych
  • uroczystości szkolne (!)
  • wymiana plików muzycznych peer-to-peer?
  • legalność źródła?
 6. Muzyka w domenie publicznej
 7. Odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich, pokrewnych i prawa do wizerunku
  • odpowiedzialność cywilna
  • odpowiedzialność karna
  • aktualne orzecznictwo
 8. Jak legalnie…
  • odtwarzać publicznie muzykę?
  • wykonywać muzykę na żywo?
  • wydać muzykę na CD?
  • zamówić utwór muzyczny?
  • włączyć muzykę do filmu?
  • zorganizować konkurs muzyczny?

Ramowy harmonogram szkolenia: 10:00–17:00 z dwiema 30-minutowymi przerwami.

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78