centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
OBSZARY NATURA 2000 W PRAWIE UE I POLSKIM
Warszawa, 28.09.2017 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Prelegenci |Mariusz Baran

Mariusz Baran

Radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendysta Narodowego Centrum Nauki w Krakowie. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 2013 r. na podstawie rozprawy pt. "Stosowanie z urzędu prawa unijnego przez sądy państw członkowskich". Laureat I nagrody w XLIX Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” Komitetu Nauk Prawnych PAN na najlepszą pracę doktorską oraz laureat w X konkursie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Zainteresowania naukowe: prawo ochrony środowiska, prawo Unii Europejskiej oraz prawo administracyjne, ze szczególnym uwzględnieniem: problematyki prawnych aspektów procesów inwestycyjno-budowlanych, z uwzględnieniem problematyki prawa ochrony środowiska; a także praktycznych aspektów stosowania prawa UE przez krajowe sądy oraz organy administracji. Autor wielu publikacji z zakresu: prawa ochrony środowiska, prawa Unii Europejskiej oraz prawa administracyjnego (wykaz publikacji w załączeniu). Konsultant Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie w zakresie prawa ochrony środowiska, prawa administracyjnego oraz prawa Unii Europejskiej. Wykładowca prawa ochrony środowiska oraz prawa Unii Europejskiej, zarówno dla studentów studiów prawniczych, ale również w ramach studiów podyplomowych prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim pt. „Ochrona środowiska w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim”, jak również na kursach i szkoleniach dla: pracowników administracji, członków Samorządowych Kolegium Odwoławczych, a także w ramach szkoleń dla aplikantów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie oraz aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Prelegenci |Barbara Iwańska

Barbara Iwańska

Doktor habilitowany nauk prawnych w dyscyplinie prawo- ze specjalnością prawo ochrony środowiska, prof. UJ w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania naukowe: prawna problematyka ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem: problematyki prawnej informacji o środowisku i jego ochronie; gwarancji udziału społeczeństwa w realizacji celów ochrony środowiska; problematyki prawnej ocen oddziaływania na środowisko; gospodarowania zasobami środowiska - ze szczególnym uwzględnieniem ‘prawa ochrony przyrody’ oraz problematyki materialnoprawnych i formalnoprawnych podstaw i zasad odpowiedzialności za szkody środowiskowe. Autorka publikacji z zakresu publicznego prawa gospodarczego oraz (od 1996 ) prawa ochrony środowiska.

Program
Prelegenci
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78