centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
INFORMATYKA ŚLEDCZA OD KUCHNI - PRAKTYCZNA ANALIZA INCYDENTU - część 2
Warszawa, 13.09.2017 Koordynator: Iwona Nowosielska

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin: 13 września 2017 r. (środa)
Miejsce: Warszawa

Koszt udziału jednej osoby wynosi:

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały konferencyjne, imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie z naszej strony internetowej i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI.

O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas warsztaty.

Rezygnacja z udziału po 6 września 2017 r. lub nieobecność na warsztaty powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Wymagania sprzętowe:

  • komputer laptop,
  • architektura 64 bitowa (koniecznie!),
  • zainstalowany system Windows 64 bit,
  • pamięć minimum 4 GB,
  • 70 GB wolnego miejsca na dysku,
  • dostęp do Internetu,
  • działający port USB,
  • oprogramowanie: Vmware player 64 bit jak najwyższa wersja lub Virtual Box 64 bit, arkusz kalkulacyjny i edytor tekstu z pakietu MSOffice lub LibraOffice.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o., 04-041 Warszawa, ul. Międzyborska 50, Tel. (22) 870 69 10 (78), fax (22) 870 69 95, e-mail:cpi@cpi.com.pl

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78