centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
INFORMATYKA ŚLEDCZA OD KUCHNI - PRAKTYCZNA ANALIZA INCYDENTU - część 2
Warszawa, 13.09.2017 Koordynator: Iwona Nowosielska

W trakcie warsztatów Uczestnicy wcielą się w role informatyków śledczych i, pracując przy stanowiskach komputerowych w oparciu o odpowiednio przygotowane akta postępowania o przestępstwo kradzieży danych oraz dokumentację i materiał informatyczny zebrany do badań, dokonają, pod nadzorem ekspertów, analizy zebranych dowodów, aby wyciągnąć wnioski mające na celu opracowanie opinii zawierającej kierunki śledcze zmierzające do ustalenia sprawcy kradzieży informacji z organizacji. Praktyka pokazuje, że instytucje które posiadają wyspecjalizowanych pracowników zajmujących się informatyką śledczą łatwiej prowadza nadzór nad ochroną informacji, efektywniej analizują incydenty oraz, w przypadku gdy trzeba nawiązać współpracę z biegłymi informatykami, sprawnie i z sukcesami realizują zadania mające na celu ochron własnych interesów.

Zagadnienia które zostaną omówione praktycznie w czasie zajęć:

 • jak należy opracować opinię do prowadzonego postępowania,
 • stacja robocza informatyka śledczego,
 • kopia binarna nośnika danych, obraz nośnika,
 • odzyskiwanie danych i informacji,
 • analiza danych po akwizycji,
 • linia życia,
 • analiza dokumentacji dochodzeniowo-śledczej.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU:

Celem warsztatów jest przedstawienie słuchaczom elementów warsztatu i pracy biegłego informatyka, które mogą być z powodzeniem stosowane także w pracy wewnętrznych zespołów bezpieczeństwa. W pierwszej części warsztatów omówione zostały zagadnienia z którymi styka się informatyk śledczy, biegły ale również specjalista IT lub audytor zajmujący się tematyką analizy po incydencie. Uczestnicy II części warsztatów będą samodzielnie poszukiwać śladów wskazujących na nadużycia w procesie przetwarzania informacji oraz dokonają analizy ukierunkowanej na znalezienie dowodów popełnienia przestępstwa lub wykluczenia takiego zdarzenia. Odpowiednie przygotowanie w organizacji oraz realizacja konkretnych czynności przed powiadomieniem organów ścigania i bezpieczeństwa publicznego ułatwia sprawne przeprowadzenie czynności wykrywczych, wstępne zweryfikowanie czy do nieprawidłowości doszło, zabezpieczenie materiału dowodowego oraz przygotowanie dokumentów dla ewentualnego śledztwa.

Do kogo szkolenie jest skierowane:

 • Pracownicy i pasjonaci zajmujący się informatyką śledczą.
 • Projektanci i audytorzy systemów ochrony informacji.
 • Pracownicy prowadzący postępowania wyjaśniające po incydentach bezpieczeństwa.
 • Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo IT.
 • Managerowie odpowiedzialni za bezpieczeństwo informacji.

Co uczestnik osiągnie po szkoleniu:
W trakcie zajęć zostanie usystematyzowana wiedza w tematach wymienionych w programie, a uczestniczy zajmujący się bezpieczeństwem i ochroną podmiotów uzyskają praktyczną wiedzę o tym gdzie należy szukać informacji oraz jak postępować, aby informacji nie można było łatwo znaleźć i wykorzystać, a ta która ma być dostępna, przetwarzana, zbierana i wykorzystywana w działalności była odpowiednio chroniona.

Zajęcia odbywać się będą przy użyciu komputerów. Uczestnik może przyjechać ze swoim komputerem (posiadającym odpowiednią konfigurację zamieszczona w informacjach organizacyjnych) lub skorzystać z dedykowanego dla każdego uczestnika stanowiska komputerowego przygotowanego przez Organizatora. Zajęcia zaplanowano na cały dzień (6h zegarowych) od godz. 10:00 – 16:00.

Od uczestników oczekuje się podstawowej wiedzy i doświadczenia w zakresie:

 • zagadnień informatyki śledczej - zalecanym jest udział w pierwszej części warsztatów organizowanych przez CPI,
 • korzystania z systemów operacyjnych rodziny Linux (obsługa CLI, bez środowiska graficznego, podstawowe komendy),
 • obsługi edytora tekstu oraz arkusza kalkulacyjnego z pakietu MSOffice lub LibraOffice.

Warsztaty poprowadzą:
dr Edward Szczypka
Ekspert i wykładowca ze spółki e-Detektywi.pl. Absolwent Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2006 r. uzyskał tytuł doktora nauk matematycznych w informatyce. Wieloletni wykładowca na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu, Wyższej Szkole im. J. Tyszkiewicza w Bielsku-Białej i Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. Od 1996 biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Krakowie. Wykonał dziesiątki ekspertyz zarówno w sprawach karnych jak i cywilnych.
Maciej Kołodziej
Wykładowca, doradca, specjalista informatyki śledczej FHU MatSoft i e-Detektywi.pl. Wiceprezes Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (SABI). ABI w Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Konsultant ds. ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji i systemów IT. Audytor wiodący i trener/wykładowca ISO/EIC 27001 (PECB). Uczestnik branżowych projektów szkoleniowych m.in. dla: Ministerstwa Finansów, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, IIA Polska, Centrum Promocji Informatyki, e-Detektywi, sektora publicznego, edukacji, bankowości, telekomunikacji i nowych technologii. Autor publikacji związanych z ochroną danych osobowych. Wykładowca studiów podyplomowych dla ABI w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Wykładowca stowarzyszony Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Uczestniczył w pracach grup problemowych, działających przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz ZPBI IAB Polska i Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, dotyczących regulacji prawnych i przyszłości Internetu, reklamy internetowej, e-commerce oraz rozwoju nowych technologii, ochrony danych osobowych oraz prywatności użytkowników. Absolwent informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 1995 roku prowadzi własną firmę, oferującą specjalistyczne doradztwo w dziedzinie ochrony informacji i bezpieczeństwa w branży nowych technologii, a także outsourcing IT. Kierował Działem Technicznym w Grupie Solidex. W Grupie Onet.pl pełnił funkcje dyrektora Działu Bezpieczeństwa, CSO i ABI. Koordynował i nadzorował realizację Polityki Bezpieczeństwa Informacji w spółkach Grupy TVN. Był Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w portalu NK.pl i Grupie Wydawniczej PWN. Świadczy usługi doradcze i outsourcing ABI.

Patronat merytoryczny nad warsztatami sprawuje spółka e-Detektywi.pl

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78