centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
INSTRUMENTY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
Warszawa, 27.07.2017 Koordynator: Iwona Nowosielska

Szkolenie przeznaczone jest dla osób i podmiotów związanych ze środkami zapewniania efektywności energetycznej – zarówno przedsiębiorców (objętych środkami związanymi z promowaniem efektywności energetycznej, w tym audytami energetycznymi), jak i pracowników administracji, a także dla prawników, oraz tych wszystkich, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat prawnych unormowań w zakresie zapewnienia efektywności energetycznej.

Przedmiotem szkolenia będzie omówienie prawnych regulacji dotyczących instrumentów zapewnienia efektywności energetycznej. Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie tej problematyki, ze szczególnym uwzględnieniem jej praktycznych aspektów.

Szkolenie poprowadzi: Dr Ilona Przybojewska
Doktor nauk prawnych w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny. Stopień doktora nauk prawnych otrzymała w 2015 r. na podstawie rozprawy pt. "Znaczenie transeuropejskich sieci energetycznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego". Laureatka w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską z Dziedziny Prawa Europejskiego LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA za pracę obronioną w roku akademickim 2010/2011 pt. „Cap-and-trade: na pograniczu prawa energetycznego i prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej”. Absolwentka Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ, Szkoły Prawa Francuskiego UJ oraz programu MASTER en droit privé organizowanego przez Université d’Orléans. Zainteresowania badawcze obejmują prawo ochrony środowiska, prawo energetyczne, prawo Unii Europejskiej. Uczestniczka wielu konferencji naukowych i autorka m.in. następujących publikacji: Miejsce celu środowiskowego w polityce energetycznej Unii Europejskiej [w:] Ćwik D., Kwiatkiewicz P., Szczerbowski R. (red.), Energetyka w odsłonach, Poznań 2016, Fundacja na rzecz Czystej Energii, s. 69-85. Solidarność klimatyczna a solidarność energetyczna [w:] Bojar-Fijałkowski T. (red.), Sprawiedliwość ekologiczna w prawie i praktyce, Gdańsk 2016, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 283-297. Próba definicji bezpieczeństwa energetycznego [w:] Kwiatkiewicz P., Szczerbowski R. et.al. (red.), Bezpieczeństwo energetyczne – rynki surowców i energii. Energetyka w czasach politycznej niestabilności, Poznań 2015, Wydawnictwo Fundacji na rzecz Czystej Energii, s. 221-236. Zewnętrzny wymiar polityki energetycznej Unii Europejskiej a  polska prezydencja [w:] Fiszer J. (red.), Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej, Warszawa 2012, ISP PAN, s. 413-430. Poszukiwanie i wydobywanie gazu niekonwencjonalnego w Polsce, Europejski Przegląd Sądowy, nr 7/2012, Wolters Kluwer, s. 22-30.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA (10:00 – 16:00)

 • Blok: Efektywność energetyczna w prawie unijnym:
  • Efektywność energetyczna w kontekście polityki energetycznej i polityki w dziedzinie środowiska Unii Europejskiej.
  • Powiązania efektywności energetycznej z innymi elementami pakietu klimatyczno-energetycznego.
  • Podstawowe cele dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej.
  • Zadania państw członkowskich Unii Europejskiej wynikające z dyrektywy dotyczącej efektywności energetycznej.
  • Efektywność energetyczna w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
 • Blok: Implementacja regulacji unijnych w zakresie efektywności energetycznej do prawa polskiego:
  • Administracyjnoprawne ramy unormowań w zakresie efektywności energetycznej.
  • Porównanie obecnych i poprzednich rozwiązań prawnych w zakresie efektywności energetycznej.
  • Obowiązek uzyskania oszczędności energii – podmioty zobowiązane i sposoby realizacji obowiązku.
  • Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jako szczególny przykład instrumentu efektywności energetycznej.
  • Pozostałe instrumenty osiągania efektywności energetycznej.
 • Blok: Praktyczna strona unormowań w zakresie efektywności energetycznej:
  • Prawa i obowiązki przedsiębiorców.
  • Obowiązki organów administracji.
  • Bariery dla osiągnięcia efektywności energetycznej.
  • Efektywność energetyczna a tzw. ubóstwo energetyczne.
  • Problemy interpretacyjne napotykane przy stosowaniu regulacji.
  • Efektywność energetyczna w orzecznictwie polskich sądów.

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78