centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Forum
FORUM MARKETINGU "NOWE TECHNOLOGIE W MARKETINGU SZTUCZNA INTELIGENCJA (AI), ROZSZERZONA RZECZYWISTOŚĆ (VR), TECHNOLOGIE KOGNITYWNE"
Warszawa, 27.09.2017 r. Koordynator: Paulina Solińska

PROGRAM

27 września 2017 r.
10:00 Wykład: Internet w zarządzaniu wartością klienta
Zarządzanie wartością klienta to podejście zarządcze traktujące klientów jako zasób firmy, którego wartość się mierzy i zwiększa przez organizację procesów wokół relacji z nimi. Internet znacząco wpłynął na rozwój relacji firm z klientami. Stał się przestrzenią umożliwiającą wielostronną komunikację, wyszukiwanie informacji, zawieranie transakcji, a nawet współtworzenie wartości. W czasie wystąpienia przedstawiona zostanie charakterystyka zarządzania wartością klienta. Omówiony będzie również model prezentujący jak rozwijać relacje z klientami w Internecie, aby prowadziło to do wzrostu ich wartości, a przez to do wzrostu wartości firmy. dr Tymoteusz Doligalski,
(SGH, Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej)
11:00 Wykład i dyskusja: Sztuczna inteligencja (A.I.) w marketingu i w biznesie
 • Historia sztucznej inteligencji
 • W jakim miejscu jesteśmy obecnie, a gdzie będziemy za kilka lat
 • Skąd tak nagłe zainteresowanie sztuczną inteligencją
 • Przykłady zastosowań A.I.
 • Wyzwania i ograniczenia „inteligentnych” maszyn
Tomasz Wesołowski
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład i dyskusja: Marketing i promocje z wykorzystaniem V.R.
(Zaproszenie skierowano do Artur Kurasiński )
13:30 Wykład: Zarządzanie głosem klienta
 1. Co mają wspólnego emocje klienta z wynikami firmy?
 2. Przetwarzanie "zwykłych" danych osobowych.
 3. Jakie korzyści niesie za sobą spojrzenie na klienta z perspektywy jego Customer Journey?
 4. Customer experience i zarządzanie informacją zwrotną od klienta sposobem na ciągłe doskonalenie i budowanie przewagi konkurencyjnej firmy.
  • Stworzenie właściwych mechanizmów pozyskiwania informacji zwrotnych
  • Źródła informacji zwrotnych od klienta – zbieranie informacji w modelu Omnichannel
  • Co ma wspólnego pracownik z klientem i dlaczego powinniśmy go wysłuchać
  • Zarządzanie głosem klienta na customer journey
  • Budowanie odpowiedzialności i zaangażowania w organizacji na jej różnych poziomach
  • Dopasowanie sposobu zbierania informacji do piramidy potrzeb klienta (Promise Index, Effort Score, NPS, Advocacy Gap, FCR, C-SAT I inne)
  • Model Close the Loop jako sposób na zarządzanie doświadczeniem klienta i doskonalenie organizacji.
  • Dostosowanie raportowania do różnych poziomów w organizacji, powiązanie głosu klienta z wynikami biznesowymi
  • Właściwa komunikacja źródłem pozytywnych zmian w zarządzaniu głosem klienta
 5. W jaki sposób współczesne rozwiązania technologiczne voice of customer pomagają zbierać i zarządzać informacjami od klientów.
 6. Dobre i złe praktyki w zarządzaniu głosem klienta.
Marta Bryła – Gozdyra,
(SWPS)
14:30 Przewra
14:50 Wykład i dyskusja: Czy nowe technologie w marketingu wpływają na zmiany w jego efektywności i na zachowania klientów
 • nowe technologie a ewolucja konsumenta
 • digital i analityka online - nowe mierniki, nowe wskaźniki, nowe narzędzia.
 • personalizacja, targetowanie i automatyzacja - jak zmienia się aktywność marketignowa w kontekście zmian
 • 5 trendów i mikrotrendów, które wpływają na relacje konsument - marketer
 • jak zmienia się krajobraz e-marketingu w perspektywie najbliższych 3 lat
Artur Maciorowski
17:00 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Paulina Solińska

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78