centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
18 seminarium w cyklu INFORMATYKA W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH "WPŁYW TECHNOLOGII NA SEKTOR FINANSOWY - PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA NARZĘDZI FINTECH"
Warszawa, 19.12.2017 Koordynator: Paulina Solińska

PROGRAM

19 grudnia 2017 r.
10:00 Wykład i konsultacje: Klient w świecie cyfrowym - wyniki badań
Szymon Chodkowski
10:50 Wykład:'Raise of the robots – szansa czy już zagrożenie?'
  • Główne trendy Robotic Process Advisors 2017-2018
  • Szanse i zagrożenia wynikające z aplikacji RPA w firmie
  • Paradygmat zautomatyzowanej walki konkurencyjnej z wykorzystaniem RPA
  • RPA w ‚profitability managment’
  • Przykłady aplikacji RPA w komunikacji i marketingu
Bernard Gołko
(Digitalization & Fintech Expert. Digital Director Europe w Międzynarodowym Funduszu Private Equity)
11:40 Przerwa, poczęstunek
12:20 Wykład i konsultacje: Elektroniczna identyfikacja oraz usługi zaufania w sektorze finansowym - zgodnie z Eidas
Sektor finansowy jest najlepiej przygotowany do rewolucji w zakresie transakcji elektronicznych: posiada dobrze zweryfikowaną bazę klientów, silne mechanizmy uwierzytelniania oraz wysokie kompetencje w zakresie bezpieczeństwa informacji. Wdrożenie dyrektywy PSD2 stanowi wyzwanie w zakresie technologicznym, ale realizacja dyrektywy jeszcze bardziej wzmocni pozycję rynku finansowego na mapie usług elektronicznych. Taki stan rzeczy daje bardzo duży potencjał do rozwoju usług elektronicznych i budowy nowych rozwiązań biznesowych właśnie przez sektor finansowy. Budowany przez Krajową Izbę Rozliczeniową bankowy węzeł identyfikacji elektronicznej i szeroki wachlarz usług zaufania umożliwiają połączenie usług finansowych z siecią wartości biznesowych.
Mchał Tabor
(partner obserwatorium.biz)
14:20 Przerwa
14:40 Wykład: Mobilne przelewy
  • przelewy realizowane za pośrednictwem bankowości mobilnej oraz metody ich inicjowania
  • przelewy na numer telefonu (płatności mobilne typu P2P)
  • płatności mobilne na rzecz administracji publicznej
  • transgraniczne płatności mobilne typu P2P
Grzegorz Leńkowski
(KIR)
15:20 Wykład i dyskusja: Ryzyka zautomatyzowanego rynku finansowego
Piotr Rosik (zaproszenie zostało skierowane)
16:00 Zakończenie programu.

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Paulina Solińska

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78