centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
56 seminarium z cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "ZDOBYWANIE I OCHRONA INFORMACJI. BIAŁY WYWIAD W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ"
Warszawa, 2.08.2017 Koordynator: Iwona Nowosielska

PROGRAM

2 sierpnia 2017 r.
10:00 Wykład: Metody sprawdzania rywali biznesowych.
 • źródła otwarte:
  • wywiadownie gospodarcze,
  • KRS i archiwa KRS,
  • inne źródła (rejestry długów, bazy własności intelektualnej, księgi wieczyste, rejestry zezwoleń, koncesji i form działalności regulowanej).
 • metody detektywistyczne:
  • wizja lokalna,
  • obserwacja,
  • wywiad środowiskowy,
  • przegląd odpadów.
 • narzędzia informatyczne:
  • sprawdzenia portali społecznościowych, branżowych, pracowniczych konsumenckich - narzędzia przeszukiwania (WWW, wyszukiwarka zdjęć),
  • weryfikowanie powiązań pomiędzy adresami IP, maskami dns i innymi elementami adresowymi,
  • badanie kultury organizacyjnej w cyberprzestrzeni,
  • analiza reputacji,
  • odtwarzanie historii strony www.
Piotr Niemczyk,
(prezes Niemczyk i Wspólnicy)
11:00 Wykład: Otwarte źródła informacji w prowadzeniu biznesu:
 • OSINT, HUMINT, TOR i DEEP WEB magia czy praktyczne źródła?
 • Informacja w źródłach nieformalnych: social media, fora, video i zdjęcia.
 • Budowa zaplecza informacyjnego firmy: monitoring, śledzenie, weryfikacja.
Patrycja Hrabiec-Hojda
12:30 Przerwa, poczęstunek
13:00 Wykład: Zasady ochrony informacji poufnych w praktyce biznesowej. Tajemnica handlowa a wymogi wynikające z prawa zamówień publicznych.
 • Poufność w negocjacjach,
 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa  w umowach,
 • Ochrona informacji poufnych w zamówieniach publicznych,
 • Zmiany wynikające z dyrektywy EU z 2016 r. o w sprawie ochrony tajemnic przedsiębiorstwa przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem.
Mec. Tomasz Zalewski,
(partner w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland)
14:40 Przerwa
15:00 Wykład: Ochrona informacji w świetle dyrektywy w sprawie tajemnic przedsiębiorstwa – o czym warto wiedzieć?
 • Jakie zmiany wprowadzają przepisy dyrektywy?
 • Przepisy dyrektywy a wewnętrzne systemy zgłaszania nieprawidłowości.
 • Jak zwiększyć bezpieczeństwo informacji w świetle nowych przepisów?
Dr Anna Partyka-Opiela,
(Senior Associate, Life Sciences Practice, Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
Jędrzej Stępniowski,
( Associate, Praktyka Life Sciences, Domański Zakrzewski Palinka sp. k.)
16:00 Zakończenie programu.

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78