centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XXVI seminarium w cyklu SKŁADOWANIE I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW "ARCHIWA CYFROWE – ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI ELEKTRONICZNEJ W SYSTEMACH KLASY EZD ORAZ DIGITALIZACJA DOKUMENTACJI TRADYCYJNEJ"
Warszawa, 5.12.2017 Koordynator: Iwona Brokowska

PROGRAM

5 grudnia 2017 r.
10:00 Przyjęcie prowadzenia seminarium, kilka zdań na początek.
dr Ewa Perłakowska,
(ekspert i wykładowca z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym dokumentem elektronicznym), systemów klasy EZD, systemów kancelaryjnych, archiwistyki i prawa archiwalnego, funkcjonowania archiwów, informatyzacji podmiotów publicznych, Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”)
10:10 Wykład wprowadzający: Archiwizacja składów i spraw dokumentowanych elektronicznie w systemie PUW EZD
 • Organizacja archiwum zakładowego w  EZD PUW w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku
 • Składy chronologiczne
  • Organizacja składów chronologicznych  w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim
  • Archiwizacja skaldów chronologicznych - przepisy instrukcji archiwalnej, a praktyka w Podlaskiem Urzędzie wojewódzkim w Białymstoku
  • Czego brakuje w przepisach w zakresie archiwizacji skaldów chronologicznych i jak radzimy sobie z tym w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim
 • Archiwizacja  spraw elektronicznych
  • Przejęcie przez archiwum zakładowe nadzoru nad dokumentacją w postaci elektronicznej, czyli na czym polega archiwizacja spraw w systemie EZD
  • Jak archiwizuje się  sprawy elektroniczne w EZD PUW Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
Dorota Szymańska,
(Urząd Wojewódzki w Białymstoku)
11:00 Wykład: Archiwum elektroniczne w systemie klasy EZD na przykładzie rozwiązań systemu EZD TiMSI e-Kancelaria.
 • Archiwizacja (przekazywanie do archiwum) spraw w modelu EZD (dokumentowanych elektronicznie).
 • Archiwizacja (przekazywanie do archiwum) składów chronologicznych i składów informatycznych nośników danych.
 • Ewidencja i wyszukiwanie dokumentacji w archiwum elektronicznym
 • Opracowanie dokumentacji w archiwum elektronicznym.
 • Udostępnianie lub wycofywanie dokumentacji z archiwum elektronicznego.
 • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej w archiwum elektronicznym.
 • Przekazywanie elektronicznych materiałów archiwalnych do archiwum państwowego.
 • Sprawozdawczość w archiwum elektronicznym.
dr Ewa Perłakowska,
(ekspert i wykładowca z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym dokumentem elektronicznym), systemów klasy EZD, systemów kancelaryjnych, archiwistyki i prawa archiwalnego, funkcjonowania archiwów, informatyzacji podmiotów publicznych, Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”)
12:00 Sesja pytań i odpowiedzi. Dyskusja.
Moderowanie:dr Ewa Perłakowska,
(ekspert i wykładowca z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym dokumentem elektronicznym), systemów klasy EZD, systemów kancelaryjnych, archiwistyki i prawa archiwalnego, funkcjonowania archiwów, informatyzacji podmiotów publicznych, Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”)
12:15 Przerwa na lunch
12:45 Prezentacja:Proces digitalizacji to znacznie więcej niż położenie kartki na skanerze.
Lata doświadczeń na tym polu, pozwoliły nazwać wyzwania stawiane przez projekty digitalizacji i przygotować odpowiedź w postaci systemu nadzorującego przebieg procesu. Oprogramowanie zarządzające daje pełną kontrolę nad aktualnym przepływem danych, aktualnym stanem systemu i chroni go przed potencjalnymi zagrożeniami. W czasie prelekcji przedstawiony zostanie system qDi umożliwiający zapanowanie nad wymagającym projektem poprzez ciągłą ocenę i weryfikację poprawności generowanych plików. Kluczem jest automatyzacja, która pozwala na zwiększenie wydajności, wyeliminowanie problemów oraz zapewnienie spójności przygotowywanych plików.
Maciej Chojnacki,
(Prezes Digital-Center Sp. z o.o.)
13:15 Wykład: Typowanie i przygotowanie materiałów archiwalnych do digitalizacji – perspektywa archiwisty i użytkownika.
 • Digitalizacja – krótka historia (o mikrofilmowaniu, pierwszych  próbach, braku norm, bibliotekach cyfrowych, etc.)
 • Zapotrzebowanie rynku – czyli czego pragną użytkownicy archiwów
 • Dobór materiałów do digitalizacji
 • Zasady udostępniania materiałów archiwalnych a digitalizacja
 • Prawa chronione a digitalizacja
 • Techniczne zabezpieczenia materiałów archiwalnych a digitalizacja
 • Programy rządowe, unijne dot. digitalizacji i ich wpływ na dobór materiałów do digitalizacji
Iwona Fischer,
(Archiwum Narodowe w Krakowie)
14:10 Przerwa na kawę
14:30 Wykład: Techniczne aspekty digitalizacji materiałów archiwalnych – perspektywa „digitalizatora”
 • Normatywy regulujące digitalizację w archiwach państwowych
 • Digitalizacja jako proces
 • Technologie digitalizacji i rodzaje skanerów
 • Struktura katalogów i nazewnictwo plików
 • Skanowanie - parametry i formaty zapisu
 • Obróbka graficzna i kontrola jakości
 • Przygotowanie i udostępnienie kopii cyfrowych
 • Zabezpieczenie kopii wzorcowych
 • Proces digitalizacji w ramach odpłatnej usługi zewnętrznej
Daniel Florek,
(Archiwum Narodowe w Krakowie)
15:30 Wykład: Digitalizacja archiwaliów z perspektywy archiwów społecznych
 • Digitalizacja oddolna - archiwum społecznościowe czy archiwum społeczne?
 • Podstawowe problemy związane z digitalizowaniem, przechowywaniem i udostępnianiem zasobów cyfrowych w archiwa społeczne w świetle badań Ośrodka KARTA
 • Ku profesjonalizacji AS-ów. Konkurs dotacyjny NDAP “Wspieranie działań archiwalnych” - podsumowanie dwóch dotychczasowych edycji
Agnieszka Świątecka,
(Obserwatorium Archiwistyki Społecznej w Fundacji Ośrodka KARTA)
16:00 Sesja pytań i odpowiedzi. Dyskusja
Moderowanie:dr Ewa Perłakowska,
(ekspert i wykładowca z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym dokumentem elektronicznym), systemów klasy EZD, systemów kancelaryjnych, archiwistyki i prawa archiwalnego, funkcjonowania archiwów, informatyzacji podmiotów publicznych, Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”)
16:15 Zakończenie seminarium, wręczenie certyfikatów

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Iwona Brokowska

Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78