centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Forum
XXII Forum ADO/ABI
Warszawa, 23.05.2017 Koordynator: Iwona Nowosielska

Przed nami rok na dostosowanie naszych organizacji do Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO). Również rok na przyjęcie nowych polskich przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie, w którym RODO pozostawia swobodę państwom członkowskim. Rok czasu, który pozostał na dostosowanie się do RODO, to bardzo niewiele czasu – szczególne gdy uwzględni się konieczność wprowadzenie często bardzo głębokich zmian w procesach przetwarzania danych osobowych. Niektóre z tych zmian powinny być wprowadzane już teraz, tak, by 25 maja 2018 r. organizacje spełniały już wymagania określone przez RODO. Z tych względów tegoroczna wiosenna edycja Forum toczyć się będzie w ujęciu zakładającym możliwie najbardziej praktyczne podejście do wdrażania przepisów RODO w organizacji. Formuła Forum zakłada bowiem wybór tych obszarów prawa ochrony danych osobowych, które w sposób wyczerpujący zostały uregulowane w RODO i zaprezentowanie w jaki sposób organizacja powinna dostosować się do nowych regulacji prawnych. Po tym, jak Forum otworzy prezentacja dra Macieja Kaweckiego poświęcona projektowanym nowym polskim przepisom o ochronie danych osobowych, kolejne prezentacje poświęcone będą konkretnym zagadnieniem uregulowanym w przepisach RODO prowadzonym formule „co i jak należy zmienić”. W programie Forum przewidziany został także czas na dyskusję z uczestnikami, by w możliwie szerokim zakresie rozwiać pojawiające się wątpliwości.

PROGRAM

23 maja 2017 r.
10:00 otwarcie Forum
dr Paweł Litwiński
10:10 Stan prac nad nowymi polskimi przepisami o ochronie danych osobowych dr Maciej Kawecki
10:40 Zbieram dane osobowe klientów – co zmieni RODO w zakresie podstaw prawnych przetwarzania danych?
 • nowe ujęcie zgody na przetwarzanie danych osobowych – liberalizacja?
 • czy dotychczasowe zgody zachowują swoją ważność?
 • prawnie usprawiedliwiony cel w nowych przepisach
 • podstawy przetwarzania danych wrażliwych?
 • nowe obowiązki informacyjne towarzyszące przetwarzaniu danych
dr Paweł Litwiński
11:30 Relacja z podmiotami przetwarzającymi. Jak przejść z zasad UODO na zasady RODO?
 • weryfikacja podmiotów przetwarzających - z kim nie będzie można kontynuować umowy?
 • treść umów z podmiotami przetwarzającymi
 • nowe obowiązki podmiotów przetwarzających pod przepisami RODO
 • relacja z podmiotami przetwarzającymi - jak kontrolować ich działania?
mec. Anna Kobylańska
12:20 Pytania i dyskusja
12:30 Przerwa na lunch
13:10 Najważniejsze nowe prawa osób, których dane dotyczą, na gruncie RODO - jak się przygotować?
 • przejrzystość przetwarzania danych osobowych – jakie nowe obowiązki informacyjne nałożono na administratorów danych i jak należy je wypełniać?
 • prawo do usunięcia danych: co w praktyce oznacza dla polskich przedsiębiorców?
 • przenoszalność danych – nowe prawo podmiotu danych. Jakie ryzyka prawne są z nim związane?
 • profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach. Jakie prawa przysługują osobom fizycznym w związku z profilowaniem?
 • prawo do odszkodowania za nieprawidłowe przetwarzanie danych.
mec. Marcin Lewoszewski
14:00 Ocena skutków w miejsce rejestracji zbiorów danych – jak przeprowadzić ocenę skutków? Rola Inspektora Ochrony Danych
 • podmioty uczestniczące w ocenie skutków operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych, kto jej dokonuje i kto jest odpowiedzialny za jej przeprowadzenie
 • przesłanki przeprowadzenia oceny - czy każde przetwarzanie danych wymaga przeprowadzenia oceny skutków
 • etapy oceny skutków operacji przetwarzania danych dla ich ochrony
 • rola i czynności Inspektora Ochrony Danych przy dokonywaniu oceny skutków
mec. Sławomir Kowalski
14:50 Dokumentacja ochrony danych – od Polityki do rejestrowania czynności przetwarzania
 • Jakie informacje zamieszcza w rejestrze administrator oraz podmiot przetwarzający?
 • Analiza porównawcza wymagań dla obecnej polityki bezpieczeństwa danych względem rejestru czynności.
 • Wpływ analizy ryzyka na obowiązki wynikające z prowadzenia rejestru czynności przetwarzania.
 • Jakie elementy można rozszerzyć rejestr oraz polityki aby zapewnić właściwy poziom ochrony przetwarzanych danych?
Piotr Kawczyński
15:40 Pytania i dyskusja
16:00 Zakończenie Forum
Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78