centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XXX seminarium w cyklu GIS W PRAKTYCE
ROZWÓJ TECHNOLOGII 3D I SKANINGU W ZASTOSOWANIACH GIS
Warszawa, 08.03.2016 Koordynator: Iwona Brokowska

PROGRAM

8 marca 2016 r.
10:00 Przyjęcie prowadzenia obrad, kilka zdań na początek: dr hab. inż. Tomasz Lipecki, AGH
10:10 Wykład: Rozwój technologii skaningu. Integracja skaningu z systemami GIS. Zasilanie wirtualnych baz 3D GIS.
 • Wprowadzenie – współczesna fotogrametria
 • Charakterystyka technologii skaningu laserowego
  1. skaning lotniczy (ang. ALS, Airborne Laser Scanning)
  2. skaning naziemny (ang. TLS, Terrestrial Laser Scanning)
 • Przetwarzanie danych ze skaningu laserowego
  1. skaning lotniczy (ALS)
  2. skaning naziemny (TLS)
 • Produkty fotogrametryczne zasilające bazy danych 3D GIS:
  1. z ALS
   1. NMT (Numeryczny Model Terenu)
   2. NMPT (Numeryczny Model Powierzchni Terenu)
   3. Ortofotomapa
   4. True-ortho
   5. Dane wektorowe
  2. z TLS
   1. NMPO (Numeryczny Model Powierzchni Obiektu)
   2. Ortoobraz (INT i RGB)
   3. Dane wektorowe
   4. Modele 3D (GIS/BIM)
 • Wady i zalety skaningu laserowego (ALS, TLS)
dr hab. inż. Dorota Zawieska
(prof. PW, Politechnika Warszawska)
11:10 Prezentacja: CityGML – do czego i jak wykorzystać modele miejskie 3D GIS
Modelowanie 3D infrastruktury miejskiej jest stosunkowo nowym zbiorem działań w porównaniu z klasycznym podejściem 2D do zagadnień związanych z mapami i informacją przestrzenną (GIS). Dodatkowy wymiar danych GIS wymiernie zwiększa ich jakość, a w konsekwencji skuteczność podejmowanych decyzji administracyjnych, oraz umożliwia sprawniejszą komunikację w wielu trudnych czy wręcz kryzysowych sytuacjach.
Modele 3DCity w ostatnich latach rozwijają się w wielu aglomeracjach miejskich. Systemy są stosowane na co dzień m.in. do wspierania procesów decyzyjnych, analiz natężenia hałasu, opracowań analizujących nasłonecznienie i zacienienie wybranych obszarów w funkcji czasu, opracowywania i uzgadniania planów zagospodarowania przestrzennego, a także analiz terenów zalewowych czy do wsparcia działań związanych z reagowaniem w sytuacjach kryzysowych.
dr inż. Stanisław Biernat
(Dyrektor ds. handlowych, SHH sp. z o.o.)
11:40 Wykład: Korzystanie z efektów modelowania 3D (przestrzennych informacji trójwymiarowych)
 • Opracowanie danych na podstawie chmur punktów
 • Modelowanie obiektów przestrzennych (bryły i siatki) na podstawie chmur punktów
 • Analizy oparte o chmury punktów i modele przestrzenne
 • Przykłady prowadzenia analiz
 • Wizualizacje i animacje
 • Udostępnianie wyników w sieci
 • Podsumowanie
dr hab. inż. Tomasz Lipecki
(AGH)
12:20 Przerwa, poczęstunek
12:50 Wykład: Integracja skaningu z fotogrametią, teledetekcją i GIS. Przydatność lotniczego skaningu laserowego do opracowania modeli budynków 3D.
Podczas wykładu zostanie przedstawione szeroko pojmowane modelowanie budynków z danych przestrzennych pozyskanych fotogrametrycznie i metodą lotniczego skaningu laserowego.
Etapy powstawania modelu budynku, sposoby reprezentacji modeli, narzędzia do modelowania i wizualizacji 3D, cele budowy miast 3D to podstawowe zagadnienia, które zostaną omówione. Szczególna uwaga zostanie skupiona na prezentacji metod generowania budynków 3D, które znane są z publikacji, ocena ich wydajności oraz wskazaniu zalet i wad tych metod.
dr inż. Natalia Borowiec
(AGH)
13:40 Prezentacja Aplikacja 3DCity - narzędzie do analizowania przestrzeni trójwymiarowej
Jacek Mandas
(Prezes Zarządu Astri Polska)
13:50 Case study: Lotnicze skanowanie laserowe Polski i jego praktyczne efekty
 • Lotnicze skanowanie laserowe jako zadanie GUGiK w projekcie ISOK:
  1. Parametry opracowanych produktów
  2. Budżet, czas realizacji
  3. Stan pokrycia kraju danymi LIDAR
 • Stan wykorzystania danych LIDAR z projektu ISOK
 • Przykłady zastosowań danych LIDAR z projektu ISOK
 • Dalsze plany GUGiK w zakresie pozyskania danych LIDAR
  1. Ankietyzacja uczestników szkoleń
  2. Konsultacje społeczne CAPAP
 • Projekt CAPAP jako kontynuacja działań podjętych przez GUGiK w projekcie ISOK
  1. Dane przestrzenne w projekcie CAPAP
   1. Lotnicze skanowanie laserowe
   2. Modele 3D budynków
   3. e-usługi publiczne
  2. Budżet, czas realizacji
Adam Andrzejewski
(GUGIK)
14:30 Przerwa na kawę
14:50 Case study: Kataster 3D w warunkach Polski – uwarunkowania budowy katastru
 • Współczesne koncepcje katastru.
 • Wprowadzenie do tematyki katastru 3D.
 • Opcje realizacji katastru trójwymiarowego.
 • Podstawy prawne ewidencji gruntów i budynków (katastru) w Polsce.
 • Uwarunkowania i koncepcje budowy katastru 3D w Polsce.
dr inż. Jarosław Bydłosz
(AGH)
15:20 Case study: Opracowania fotogrametryczne z Bezzałogowych Statków Latających
 • Bezzałogowe Statki latające – klasyfikacja
 • Zastosowania BSL w Fotogrametrii
 • Charakterystyka wybranych BSL
 • Przegląd oprogramowania do przetwarzania danych pozyskanych z niskiego pułapu
 • Planowanie nalotu
 • Projekt i pomiar terenowej osnowy fotogrametrycznej
 • Orientacja danych obrazowych pozyskanych z niskiego pułapu
 • Opracowanie Numerycznego Modelu Terenu
 • Ortorektyfikacja i mozaikowanie obrazów
 • Zastosowania produktów fotogrametrycznych opracowanych na podstawie danych z niskiego pułapu
dr inż. Damian Wierzbicki
(WAT)
16:00 Zakończenie seminarium, wręczenie Certyfikatów

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Iwona Brokowska

Program
Fotoreportaż
Prelegenci
Firmy w programie
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78