centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XXIX seminarium w cyklu GIS W PRAKTYCE
OTWARTE SYSTEMY GIS W TWORZENIU MAP CYFROWYCH
Warszawa, 24.06.2015 Koordynator: Iwona Brokowska

PROGRAM

10:00 Przyjęcie prowadzenia obrad, kilka zdań na początek
10:10 Wykład: Wolne oprogramowanie w geoinformatyce – status prawny, licencje, historia, przyszłość, przykłady
 • Idea i historia wolnego oprogramowania
 • Rozwój wolnego oprogramowania w latach 90-tych XX-wieku
 • Zastosowania wolnego oprogramowania w geoinformatyce
 • Licencje wolnego oprogramowania
 • Status prawny wolnego oprogramowania w Polsce
 • Alternatywne modele licencjonowania oprogramowania
 • Modele biznesowe i przyszłość wolnego oprogramowania
dr inż. Witold Paluszyński
(Politechnika Wrocławska)
11:10 Wykład: Otwarte geodane - czym są, dlaczego są istotne, jak można z nich korzystać
 • Otwarte dane - czym są i dlaczego warto?
 • Jak korzystać z otwartych danych?
 • Osiem warunków otwartości danych
 • Źródła otwartych geodanych
 • Uregulowania prawne
 • Przyszłość: otwarcie czy zamknięcie?
Łukasz Jachowicz
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Bezpłatne narzędzia do tworzenia i analizy map statystycznych na przykładzie QGIS
 • QGIS, OpenOffice, bezpłatne mapy i bazy danych - komplet narzędzi do tworzenia map statystycznych;
 • Bezpłatne bazy danych na przykładzie Faostatu i BDL GUS - przygotowanie danych;
 • Bezpłatne mapy konturowe - przygotowanie podkładu krok po kroku w QGIS;
 • Konstrukcja kartogramu i kartodiagramu oraz proste analizy w QGIS;
 • Podsumowanie - wady i zalety bezpłatnego oprogramowania i źródeł danych.
Radosław Uliszak
(Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie)
13:30 Case study: QGIS: pozyskiwanie, edycja, analizy i wizualizacje danych
 •  Wykorzystanie QGIS przy organizacji danych przestrzennych przedstawiających tereny inwestycyjne na przykładzie specjalnej strefy ekonomicznej,
 •  Tworzenie zaawansowanych produktów kartograficznych z wykorzystaniem QGIS oraz OpenStreetMap,
 •  Wykorzystanie QGIS do zasilania zewnętrznych baz danych tematycznych,
 •  QGIS Server - czyli wykorzystanie serwerowej wersji QGIS do tworzenia usług danych przestrzennych,
 •  współczesne wyzwania stojące przed twórcami aplikacji do zarządzania danymi przestrzennymi.
Michał Drożdż
(GIS Support sp. z o.o.)
14:10 Przerwa
14:30 Case study: Praktyczne wykorzystanie wolnego oprogramowania GIS w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
 • Krótko - przyczyny wprowadzenia do użytkowania wolnego oprogramowania GIS w RZGW Gdańsku.
 • Wybrane przypadki wykorzystania QGIS:
  • nanoszenie obiektów, np. stref ochronnych ujęć wody, ujęć wody z wykorzystaniem prostych wtyczek
  • automatyczne geokodowanie lokalizacji wg adresów, kodów pocztowych na bazie bezpłatnych serwisów
  • wybieranie danych i eksportowanie do formatów spełniających warunek interoperacyjności w ramach udostępniania danych z katastru wodnego
  • tworzenie opracowań kartograficznych, jako elementu udostępniania danych z katastru wodnego
 • Przypadki wykorzystania PostGIS/PostgreSQL i przeglądanie tak tworzonych danych za pomocą QGIS:
  • wirtualne warstwy tworzone, jako widoki z bazy danych, gdzie lokalizacja wpisywana jest tekstowo, a nie nanoszona na mapę
  • warstwy będące jednoczenie tablicami wypełnianymi z poziomu tekstowej bazy danych
 • Przypadki wykorzystania GRASS (aktualnie te operacje wykonywane są za pomocą wtyczek QGIS):
  • importy z WMS Geoportalu GUGiK
  • tworzenie izolinii dna stożka napływowego Wisły w ramach Projektu Żuławskiego
 • Wolne źródła danych, wykorzystywane w codziennej pracy z GIS w RZGW Gdańsku.
Adam Radłowski
(kierownik Wydziału Regionalnego Systemu Informacyjnego i Katastru Wodnego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku)
15:10 Case study: Wykorzystanie wolnego oprogramowania geomatycznego do realizacji statutowych zadań gmin
 • Kto używa wolnego oprogramowania
 • Czy „wolne oprogramowanie” zawsze oznacza „darmowe”
 • Problem interoperacyjności w kontekście zadań statutowych gmin
 • Centralizować czy nie, czyli o usługach sieciowych
 • Czy Polska jest gotowa na wolne oprogramowanie
 • Programy do wykorzystania przez (prawie) każdego
 • Programy wymagające pomocy fachowców
 • Alternatywny model tworzenia oprogramowania (na przykładzie projektu QGIS)
 • Potencjalne problemy związane z wolnym oprogramowaniem
Robert Szczepanek
(Politechnika Krakowska)
15:50 Zakończenie seminarium, wręczenie certyfikatów
Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Firmy w programie
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78