centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Czerwiec 2017
20 czerwca | Warszawa | szkolenie "SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE W PRAKTYCE"
20 czerwca | Warszawa | warsztaty "INFORMATYKA ŚLEDCZA OD KUCHNI - PRAKTYCZNA ANALIZA INCYDENTU - część 2"
20 czerwca | Warszawa | szkolenie "PRZYGOTOWANIE REPOZYTORIUM PUBLIKACJI NAUKOWYCH OD STRONY FORMALNEJ - szkolenie praktyczne krok po kroku"
21 czerwca | Warszawa | FORUM HR "INFORMATYCZNA OPTYMALIZACJA PROCESÓW W HR - ROZWIĄZANIA CHMUROWE ZMIENIAJĄ RYNEK PRACY"
21 czerwca | Warszawa | szkolenie "ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA I KARNA PERSONELU MEDYCZNEGO - ORZECZNICTWO SĄDOWE"
21 czerwca | Warszawa | szkolenie "OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PO ZMIANACH OD 2017 R."
22 czerwca | Warszawa | szkolenie "NOWE EUROPEJSKIE PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH"
27 czerwca | Warszawa | szkolenie "UMOWY PRAWNOAUTORSKIE W ZAKRESIE MUZEALIÓW I SZTUK WIZUALNYCH"
27 czerwca | Warszawa | szkolenie "UMOWY IT - PROJEKTY IT REALIZOWANE W METODYKACH ZWINNYCH (AGILE)"
27 czerwca | Warszawa | 30 edycja FORUM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ "NOWE TRENDY I TECHNOLOGIE W BANKOWOŚCI CYFROWEJ - BIG DATA, APLIKACJE RWD, ROZWIĄZANIA MOBILNE"
28 czerwca | Warszawa | szkolenie "DOKUMENTACJA PRACOWNICZA W 2017"
28 czerwca | Warszawa | 71 seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "NOWE ZASADY DYSTRYBUCJI UBEZPIECZEŃ - UWARYNKOWANIA PRAWNE, BIZNESOWE I INFORMATYCZNE"
29 czerwca | Warszawa | szkolenie "SZACOWANIE RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH"
29 czerwca | Warszawa | szkolenie "PRAWNA PROBLEMATYKA GOSPODARKI ODPADAMI W PRAWIE UE I POLSKIM"
Lipiec 2017
4 lipca | Warszawa | szkolenie "SPONSORING, PROMOCJA, KONKURSY, LOTERIE"
4 lipca | Warszawa | szkolenie "SOCIAL MEDIA DAY - CO KAŻDY E-MARKETER MUSI WIEDZIEĆ O MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH?"
4 lipca | Warszawa | szkolenie "KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO PO NOWELIZACJI Z 2017 R. - W CODZIENNEJ PRAKTYCE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO"
5 lipca | Warszawa | szkolenie "ANALIZA DANYCH W SYSTEMIE R DLA NAUKOWCÓW"
5 lipca | Warszawa | szkolenie "ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRACYJNOPRAWNA W PRAWIE OCHRONY ŚRODOWISKA"
5 lipca | Warszawa | szkolenie "ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA"
25 lipca | Warszawa | szkolenie "OCHRONA PRAW KONSUMENTA W E-COMMERCE – NAJNOWSZE TENDENCJE I ZMIANY PRZEPISÓW - CZYLI JAK PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ E-COMMERCE W SPOSÓB ZGODNY Z PRAWEM KONSUMENCKIM?"
26 lipca | Warszawa | warsztaty "BIG DATA W BANKOWOŚCI: PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ, TRENDY TECHNOLOGICZNE"
26 lipca | Warszawa | szkolenie "WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH W ZWYCZAJNYM I NADZWYCZAJNYM (UCHYLENIA, ZMIANA, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI) TRYBIE POSTĘPOWANIA - KPA W PRAKTYCE ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ"
26 lipca | Warszawa | szkolenie "SIEĆ SZPITALI - JAK DZIAŁAĆ W OCHRONIE ZDROWIA PO 27 CZERWCA 2017 R."
27 lipca | Warszawa | warsztaty "UMOWY WDROŻENIOWE IT – ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE"
27 lipca | Warszawa | szkolenie "INSTRUMENTY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ"
27 lipca | Warszawa | szkolenie "PREZENTACJE W NAUCE I BIZNESIE"

Zobacz więcej szkoleń...

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78