centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Listopad 2017
21 listopada | Warszawa | 27 seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE "PRAWIE WSZYSTKO O GRANTACH NAUKOWYCH - WNIOSKOWANIE, UMOWY, PROCEDURY, ASPEKTY PODATKOWE"
21 listopada | Warszawa | szkolenie "OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNO - BUDOWLANYM"
21 listopada | Warszawa | warsztaty "PRZYCHODY I WYDATKI MUZEÓW - DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA (GOSPODARCZA)"
22 listopada | Warszawa | szkolenie "UMOWY IT - PROJEKTY IT REALIZOWANE W METODYKACH ZWINNYCH (AGILE)"
22 listopada | Warszawa | szkolenie "PRAWO AUTORSKIE W INTERNECIE"
22 listopada | Warszawa | warsztaty "PREZENTOWANIE WYNIKÓW BADAŃ - METODY STATYSTYCZNE"
22 listopada | Warszawa | szkolenie "NOWOCZESNA TELESPRZEDAŻ"
23 listopada | Warszawa | warsztaty "STATYSTYKA MEDYCZNA - WARSZTATY PRAKTYCZNE PRZY KOMPUTERACH"
23 listopada | Warszawa | XVII FORUM ADMINISTRATORÓW, REDAKTORÓW I KOORDYNATORÓW BIP "PROJEKT USTAWY O JAWNOŚCI ŻYCIA PUBLICZNEGO ORAZ WPŁYW NA DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZEJ OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH"
28 listopada | Warszawa | XXIII FORUM ADO/ABI "ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM WEDŁUG OGOLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)"
28 listopada | Warszawa | szkolenie "REFORMA SYSTEMU OŚWIATY W 2017 R. - POSTĘPOWANIE Z DOKUMENTACJA TWORZONYCH, DIAŁAJĄCYCH, ŁĄCZONYCH, PRZEKSZTAŁCANYCH I LIKWIDOWANYCH SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI ORAZ PLACÓWEK"
29 listopada | Warszawa | szkolenie "ROZLICZANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH W SYSTEMIE SL2014 - WNIOSKI O PŁATNOŚĆ, HARMONOGRAMY PŁATNOŚCI, KORESPONDENCJA I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - DLA BENEFICJENTÓW I PARTNERÓW"
29 listopada | Warszawa | szkolenie "ELEKTRONICZNE USŁUGI PUBLICZNE – JAK KORZYSTAĆ Z EPUAP2"
29 listopada | Warszawa | szkolenie "SPLIT PAYMENT I RACHUNEK VAT - WYZWANIA DLA BANKÓW"
29 listopada | Warszawa | 72 seminarium w cyklu IFORMATYKA KORPORACYJNA "KONTROLA JAKOŚCI KODU W PRAKTYCE - TRUDNA SZTUKA ZARZĄDZANIA TESTOWANIEM OPROGRAMOWANIA"
30 listopada | Warszawa | FORUM INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ "ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ (EZD) W UCZELNIACH WYŻSZYCH - ZASADY OBSŁUGI DOKUMENTACJI I PRACY KANCELARYJNEJ ORAZ WDRAŻANIE I ZASTOSOWANIE RÓŻNYCH SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH KLASY EZD"
30 listopada | Warszawa | szkolenie "PRAWNE ASPEKTY PROFILOWANIA OSÓB"
Grudzień 2017
5 grudnia | Warszawa | XXVI seminarium w cyklu SKŁADOWANIE I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW "ARCHIWA CYFROWE – ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI ELEKTRONICZNEJ W SYSTEMACH KLASY EZD ORAZ DIGITALIZACJA DOKUMENTACJI TRADYCYJNEJ"
5 grudnia | Warszawa | szkolenie "UMOWY NA UTRZYMANIE, SERWIS I ROZWÓJ SYSTEMÓW IT - NAJLEPSZE PRAKTYKI I SPORNE KWESTIE"
5 grudnia | Warszawa | szkolenie "SKUTECZNA REKLAMA W INTERNECIE Z UŻYCIEM NARZĘDZI GOOGLE ADWORDS"
6 grudnia | Warszawa | 19 seminarium w cyklu INFORMATYKA W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH "ODPOWIEDZIALNOŚĆ BANKÓW ZA KRADZIEŻ PIENIĘDZY Z KONTA REGULACJE PRAWNE I ORZECZNICTWO SĄDOWE W TYM ZAKRESIE"
6 grudnia | Warszawa | szkolenie "DOKUMENTACJA Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH NA GRUNCIE RODO"
6 grudnia | Warszawa | szkolenie "SPORZĄDZANIE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH W PRAKTYCE"
7 grudnia | Warszawa | szkolenie "ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 9 LISTOPADA 2015 R., Z UWZGLĘDNIENIEM NOWELIZACJI Z DNIA 20 LIPCA 2017 R."
7 grudnia | Warszawa | szkolenie "WPŁYW ZMIAN W KODEKSIE CYWILNYM I POSTĘPOWANIU CYWILNYM NA UMOWY W ADMINISTRACJI"
12 grudnia | Warszawa | szkolenie "UMOWY IT W PRAKTYCE – CASE STUDY. TYPOWE I NAJCZĘSTSZE PROBLEMY ORAZ PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE WYBRANYCH UMÓW IT"
12 grudnia | Warszawa | szkolenie "ZASADY GOSPODAROWANIA WODAMI W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY - PRAWO WODNE Z DNIA 20 LIPCA 2017 R."
12 grudnia | Warszawa | szkolenie "SOCIAL MEDIA DAY - CO KAŻDY E-MARKETER MUSI WIEDZIEĆ O MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH?"
12 grudnia | Warszawa | szkolenie "USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (USTAWA PPP) - POLSKA METODA IMPLEMENTACJI IV DYREKTYWY AML"
13 grudnia | Warszawa | szkolenie "INNOWACYJNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W POLSCE"
13 grudnia | Warszawa | 37 seminarium z cyklu GIS W PRAKTYCE "PROFESJONALNE ZASTOSOWANIA GEOPORTALI I MAP CYFROWYCH"
13 grudnia | Warszawa | szkolenie "PRAWO AUTORSKIE W MUZEUM"
14 grudnia | Warszawa | warsztaty "DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH"
14 grudnia | Warszawa | szkolenie "ROZLICZENIA PRACOWNIKÓW - OPODATKOWANIE I OSKŁADKOWANIE RÓŻNEGO RODZAJU WYNAGRODZEŃ"
14 grudnia | Warszawa | szkolenie "PRZYGOTOWANIE REPOZYTORIUM PUBLIKACJI NAUKOWYCH OD STRONY FORMALNEJ - szkolenie praktyczne krok po kroku"
19 grudnia | Warszawa | szkolenie "PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ - NOWE ROZWIĄZANIA W RODO I NOWE OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA DANYCH"
19 grudnia | Warszawa | 18 seminarium w cyklu INFORMATYKA W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH "WPŁYW TECHNOLOGII NA SEKTOR FINANSOWY - PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA NARZĘDZI FINTECH"
19 grudnia | Warszawa | seminarium "OD PAPIERU DO EZD"
19 - 20 grudnia | Warszawa | warsztaty "WYWIAD JAWNOŹRÓDŁOWY (OSINT) - TECHNIKI I NARZEDZIA POZYSKIWANIA INFORMACJI Z OTWARTYCH ŹRÓDEŁ"
20 grudnia | Warszawa | szkolenie "RAPORTY ROCZNE I CSR-OWE W ERZE CYFROWEJ"

Zobacz więcej szkoleń...

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78