nasze szkolenia
luty 2019
luty 2019

19

szkolenie31 dni do rozpoczęcia

ARCHIWUM ZAKŁADOWE

20

szkolenie32 dni do rozpoczęcia

UMOWY IT: LICENCJE I PRAWA AUTORSKIE

kwiecień 2019

17

szkolenie88 dni do rozpoczęcia

PROWADZENIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

czerwiec 2019

26

szkolenie158 dni do rozpoczęcia

SZACOWANIE RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

luty 2019
marzec 2019