centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Październik 2016
21 października | Warszawa | seminarium z cyklu KSZTAŁCENIE INFORMATYCZNE "BUDOWANIE KOMPETECJI CYFROWYCH - OBLIGATORYJNA NAUKA PROGRAMOWANIA W SZKOLE"
25 października | Warszawa | LIV seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "RYZYKA NA RYNKU BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH W KONTEKŚCIE PRAWNYM, FINANSOWYM"
26 października | Warszawa | XXV edycja seminarium NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE "NEURONAUKI W MUZEACH"
26 października | Warszawa | POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW OD 1 PAŹDZIERNIKA 2016 R. – poziom podstawowy"
26 października | Warszawa | Warsztaty "GOOGLE DAY – CO KAŻDY E-MARKETER POWINIEN WIEDZIEĆ O NARZĘDZIACH GOOGLE"
27 października | Warszawa | POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW OD 1 PAŹDZIERNIKA 2016 R. – poziom średniozaawansowany"
27 października | Warszawa | warsztaty "UMOWY WDROŻENIOWE IT – ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE"
27 października | Warszawa | warsztaty: DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Listopad 2016
8 listopada | Warszawa | Forum Bezpieczeństwa "BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE W PRAKTYCE BIZNESOWEJ ASPEKTY TECHNOLOGICZNE I PRAWNE"
9 listopada | Warszawa | VIII seminarium w cyklu INFORMATYZACJA KULTURY "KREATYWNE KODOWANIE - PROGRAMOWANIE DLA I PRZEZ ARTYSTÓW"
9 listopada | Warszawa | Seminarium: KLAUZULE NIEDOZWOLONE W PRAKTYCE KREDYTOWEJ
15 - 16 listopada | Warszawa | IAB DIMAQ od A do Z - Jak skutecznie przygotować się do egzaminu i stać się posiadaczem certyfikatu IAB DIMAQ? (2 dniowe szkolenie systematyzujące i uzupełniające wiedzę)"
15 - 16 listopada | Warszawa | Warsztaty "WYWIAD JAWNOŹRÓDŁOWY (OSINT) - TECHNIKI I NARZĘDZIA POZYSKIWANIA INFORMACJI Z OTWARTYCH ŹRÓDEŁ"
17 listopada | Warszawa | XVI FORUM ADMINISTRATORÓW, KOORDYNATORÓW I REDAKTORÓW BIP "Reforma Biuletynu Informacji Publicznej oraz pierwsze doświadczenia w stosowaniu przepisów o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego"
22 listopada | Warszawa | IX FORUM INFORMATYKI W BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ
22 listopada | Warszawa | IX seminarium w cyklu INFORMATYZACJA INSTYTUCJI KULTURY "WCAG 2.0 W INSTYTUCJACH KULTURY - STANDARDY DOSTĘPNOŚCI, DOBRE PRAKTYKI, AUDYTY"
22 listopada | Warszawa | Szkolenie DORĘCZANIE ELEKTRONICZNE W RAMACH POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO, ADMINISTRACYJNEGO I CYWILNEGO PO ZAMIANIE PRZEPISÓW
23 listopada | Warszawa | XXIV seminarium w cyklu SKŁADOWANIE I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW "OPRACOWANIE I UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI PRZEZ ARCHIWA W ZMIENIAJĄCEJ SIĘ RZECZYWISTOŚCI"
23 listopada | Warszawa | Szkolenie "NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - perspektywa IT i nowych technologii w sektorze medycznym"
23 listopada | Warszawa | Szkolenie "UMOWY IT: USŁUGI INFORMATYCZNE"
24 listopada | Warszawa | Szkolenie "KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020"
29 listopada | Warszawa | warsztaty "PRAWO W PROJEKTACH CHMURY OBLICZENIOWEJ"
30 listopada | Warszawa | XXI FORUM ADMINISTRATORÓW DANYCH/ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI "ROZPOCZĘCIE WDRAŻANIA OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH"

Zobacz więcej szkoleń...

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78